Osiguranje od povreda i nadoknada za korišćenje puteva

HSB Bečej misli na svoje korisnike!
High-tech sportska baza Bečej je, u saradnji sa Dunav Osiguranjem, svakom korisniku programa obezbedila osiguranje u slučaju povreda koje mogu da nastanu tokom avanturističkih programa. Osiguranje se odnosi na većinu programa i važi za jednog korisnika dnevno, bez obzira koliko programa koristi u toku istog dana.
Osiguranje se ne naplaćuje.
Sve informacije možete da pogledate na sledećem dokumentu:
U slučaju da nastane osigurani slučaj, korisnik treba da se javi HSB-u u roku od 10 dana.