Dobrotvorne aktivnosti

Dobrotvorne aktivnosti 1

Team building je radost za sve učesnike!

Pomozi sebi, pomozi ekipi, pomozi drugima!

Team building je najefikasniji ako njegovi rezultati mogu da se iskoriste dugoročno. Društvena odgovornost i dobrotvorni ciljevi se ostvaruju u skladu sa ciljevima firme. Cilj ovih dobrovoljnih aktivnosti je ostvarivanje trajnog rezultata koji služi u korist datoj zajednici i gde je za budućnost sačuvano ime onih koji su učestvovali u izgradnji kompanije.
Kolektivi koji dolaze da učestvuju u team building programima mogu učestvovati u tri projekta, uvećavajući na taj način dobar glas svoje firme.
Dobro delo može postati još bolje ako se spaja sa nesebičnošću i sa napredovanjem jedne zajednice kroz pozitivnu energiju. Ekipa je najefikasnija ako je u stanju da uradi velika dela ne samo za svoje članove, nego i za nepoznate ljude.